Podsumowanie rozmów ze stroną niemiecką ws. nielegalnych odpadów z Niemiec

132

20 000 ton nielegalnych odpadów zalegających w Tuplicach (woj. lubuskie) wróci do Niemiec – to efekt porozumienia między resortem klimatu i środowiska a stroną niemiecką. Rozmowy podsumowała 26 marca 2026 r. minister klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska.

Od 2015 r. mamy w Polsce zalegające 35 0000 ton odpadów, oficjalnie zidentyfikowane jako odpady, które przybyły do nas z zagranicy. Zalegają one w siedmiu lokalizacjach: Tuplice, Stary Jawor, Sobolew, Gliwice, Sarbia, Bzowo i Babin. Zgromadzone przez nas dowody potwierdzają fakt, że te odpady trafiły do naszego kraju z Niemiec i w myśl przepisów unijnych zostały przemieszczone nielegalnie

– powiedziała na briefingu prasowym minister klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska.

Tuplice to pierwsza miejscowość, z której zostaną usunięte nielegalne odpady, które pochodzą z nielegalnego transgranicznego przemieszczenia z Niemiec. Ich istnienie zostało ujawnione podczas kontroli, przeprowadzonych przez inspektorów WIOŚ w Zielonej Górze w 2015 r.

Wtedy też ustalono, że za nielegalne przemieszczenie odpadów odpowiedzialne są podmioty niemieckie. Przemieszczenia odbywały się na podstawie dokumentów określonych w załączniku VII do rozporządzenia (WE) nr 1013/2006 w sprawie przemieszczania odpadów. Wobec braku reakcji na liczne pisma strony polskiej, odpady w Tuplicach zostały ujęte w treści skargi na RFN złożonej w 2023 r. do Komisji Europejskiej, a następnie skargi do TSUE. Komisja w uzasadnionej opinii stwierdziła, że odpady z Tuplic powinny zostać zwrócone do Niemiec.

Wspólnie z wiceminister Anitą Sowińską postanowiłyśmy wrócić na drogę dialogu i prawie od trzech miesięcy prowadzimy na różnych szczeblach rozmowy, żeby ten problem skutecznie rozwiązać z pominięciem drogi sądowej. Dzisiaj chcę ogłosić, że osiągnęliśmy sukces, bo największa część tych odpadów 20 000 ton, które zalegają w miejscowości Tuplice jeszcze w tym roku opuści granice Polski

– stwierdziła szefowa resortu środowiska.

Uważam, że międzysąsiedzkie relacje trzeba budować. 16 stycznia spotkałam się z dr Christiane Rohleder z Federalnego Ministerstwa Środowiska, Ochrony Przyrody, Bezpieczeństwa Jądrowego i Ochrony Konsumentów. W czasie spotkania dotyczącego Tuplic zaproponowałam przesłanie przez stronę niemiecką harmonogramu odbioru odpadów

– dodała wiceministra klimatu i środowiska Anita Sowińska.

Christiane Rohleder w piśmie z 5 marca 2024 r. do MKiŚ przedstawiła harmonogram działań, zgodnie z którym do 15 kwietnia 2024 r. będzie trwała ocena ofert złożonych w przetargu. Udzielenie zamówienia zaplanowane jest w terminie 30 kwietnia 2024 r. Zgodnie z harmonogramem, zwrot odpadów z Tuplic do Niemiec ma być zakończony do 31 października 2024 r.

Źródło: mkiś

UDOSTĘPNIJ

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ