Prezes FORS – polemika ws. objęcia systemem SENT importu odpadów

414

Adam Małyszko, Prezes Forum Recyklingu Samochodów, odniósł się do opublikowanego w naszym portalu komentarza eksperckiego Pani dr Izabeli Tymińskiej pt. Nielegalny import odpadów będzie wreszcie pod kontrolą.

Chciałbym odnieść się wypowiedzi Pani ekspert dr. Izabeli Tymińskiej, chodzi o  przedostatnie zdanie  “Potrzeba objęcia odpadów systemem SENT wynika ze zidentyfikowanych sposobów dokonywania nadużyć w zakresie obrotu odpadami w zakresie podatku VAT „.  Uważam , że absolutnie nie chodzi o podatek VAT, tylko o przywóz do Polski odpadów wrażliwych, których przywóz jest zabroniony i których zagospodarowanie w niektórych krajach bardzo dużo kosztuje, o tym chyba wszyscy zajmujący się odpadami wiedzą. Wprawdzie w uzasadnieniu Ministerstw Finansów  pojawia się wątek VAT, ale on nie ma uzasadnienia, nie można mówić o uszczupleniu podatku VAT od sprowadzonych odpadów, których import lub wewnątrzwspólnotowe nabycie jest zabronione. Dodatkowo odpady wrażliwe mają wartość ujemną, czyli najczęściej mamy do czynienia z nielegalną usługą nielegalnego zagospodarowania odpadów wrażliwych. W mojej ocenie opinia Pani ekspert w tej kwestii nie jest zgodna z stanem faktycznym. Opinia taka wprowadza również czytelników w błąd, sugerują że mamy do czynienia z wyłudzaniem podatku VAT, np. w obrocie złomem, proceder taki miał miejsce do 1 kwietnia 2011r. Po wprowadzeniu w 2011r mechanizmu „odwrotnego obciążenia” problem został rozwiązany. Aktualnie mechanizm „odwrotnego obciążenia” został zastąpiony mechanizmem ” podzielnej płatności”, który także skutecznie zapobiega wyłudzaniu podatku VAT. W uzasadnieniu do wydania tego rozporządzenia pojawił się wątek VAT ponieważ z Ustawy jednoznacznie wynika, że system SENT ma zapobiegać nieprawidłowościami  związanymi z należną akcyzą i podatkiem VAT. W mojej ocenie w najbliższym czasie dojdzie do zmiany ustawy  z dnia 9 marca  2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami,  w której  zostaną dodane  odpady, bowiem obowiązującej ustawie nie ma mowy o towarach będących jednocześnie odpadami a jedynie o towarach.Generalnie w obrocie handlowym  mamy do czynienie z towarem lub odpadem, dlatego użycie pojęcia “towar będący jednocześnie odpadem” może budzić wątpliwości interpretacyjne. 

Adam Małyszko – FORS

UDOSTĘPNIJ

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

W celu eliminacji spamu, proszę uzupełnij poniższe działanie. *