Decyzja MKiŚ o wydaniu zezwolenia dla operatora systemu kaucyjnego

198

Po rozpatrzeniu wniosku z 14 grudnia 2023 r. (data wpływu do MKIŚ 18 grudnia 2023 r.) złożonego przez Podmiot Reprezentujący: System Kaucyjny ZWROTKA S.A. (działający dalej pn. Krajowy System Kaucyjny ZWROTKA S.A.), Minister Klimatu i Środowiska decyzją z 18 marca 2024r. udzielił KSK ZWROTKA S.A. zezwolenia na prowadzenie systemu kaucyjnego.

Obecnie w Ministerstwie Klimatu i Środowiska trwa analiza formalno-prawna drugiego wniosku o zezwolenie na prowadzenie systemu kaucyjnego złożonego przez Spółkę POLKA Operator Systemu Kaucyjnego Not For Profit S.A. (wniosek z 20 lutego 2024 r.). Źródło: MKiŚ

UDOSTĘPNIJ

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ