24 LISTOPADA 2023 10:24 Najwyższa Izba Kontroli negatywnie oceniła postępowanie w latach 2019-2022 (I kwartał) z zakaźnymi odpadami medycznymi, w tym wytworzonymi...

Dziesiątki tysięcy ton odpadów medycznych wyprodukowanych podczas pandemii COVID-19 stanowią zagrożenie dla zdrowia i środowiska - ostrzegła Światowa Organizacja Zdrowia (WHO). Do...

W dobie pandemii jednym z pierwszych prozaicznych problemów, z którymi musiały zmagać się osoby na kwarantannie lub izolacji, była kwestia wyrzucania śmieci....

Zwiększone zapotrzebowanie na środki ochrony osobistej podczas pandemii spowodowało nasilenie globalnego problemu, który powoli wymyka się spod kontroli. Obecnie 26 tysięcy ton...

Część pracowników firmy Remondis Polska, która zajmuje się m.in. zbiórką, transportem i sortowaniem wszelkiego rodzaju odpadów i współpracuje ze szpitalami, zaszczepiło się...

W roku 2020 wizyty w restauracji należały do rzadkości. Lokale albo były zamknięte albo goście unikali ich w obawie przez koronawirusem. Skutki...

W związku ze wzrastającą liczbą pytań dotyczących zasadności przywrócenia przepisów art. 11a - 11c ustawy z dnia 2 marca 2020 r....

Choruje coraz więcej pracowników instalacji, do których trafiają odpady komunalne. Realne jest ryzyko ich zamknięcia. Tymczasem wygasły przepisy, które miały być dla...

Z powodu wzrostu zakażeń koronawirusem wiele państw wprowadziło obowiązek noszenia masek w przestrzeni publicznej. Choć mogą one zmniejszyć rozprzestrzenianie się choroby, to...