W polskich miastach coraz częściej słychać o karach za nieodpowiednią segregację odpadów. W niektórych wspólnotach jest to 10 tys. zł, a w...

Drogi, wymagający i trudny. Tak o systemie kaucyjnym mówią eksperci. Opakowania z tworzyw sztucznych, szkła i aluminium będziemy mogli oddawać do sklepów...

informacja prasowa Polskiego Paktu Plastikowego, 07.09.23 Nadchodzące rozległe zmiany w prawie opakowaniowym już niedługo wpłyną na funkcjonowanie wielu podmiotów...

Od połowy przyszłego roku wszystkie plastikowe nakrętki w krajach Unii Europejskiej powinny być fabrycznie przytwierdzone do opakowania od napoju: zarówno butelki, jak...

11.09.br. minął termin „zawieszenia” w procedurze notyfikacji Komisji Europejskiej ustawy z dnia 13 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami...

Opakowanie, zapewniając optymalne warunki przechowywania i transportu, zabezpiecza produkt przed czynnikami zewnętrznymi. Pełni również bardzo ważną funkcję marketingową. Wszystko jest dobrze, gdy...

Inicjatywa Chin mająca na celu stworzenie systemu recyklingu przestarzałych turbin wiatrowych i paneli fotowoltaicznych stwarza perspektywiczną sytuację na rynku kraju. Jako lider...

Już za kilka lat większość odpadów będzie musiała być posegregowana. Tymczasem dziś największym problemem jest skłonienie Polaków do segregacji. Nie pomagają ani...

Unijna dyrektywa nakłada na nas obowiązek zwiększenia poziomu recyklingu i selektywnej zbiórki odpadów. Ewolucja jest konieczna, aby zahamować ilość wyrzucanych śmieci opakowaniowych....

Odpady z tworzyw sztucznych stanowią w Polsce prawie 15 proc. wszystkich odpadów komunalnych i tylko 1/4 z nich jest zbierana w sposób selektywny - wynika z szacunków Conversio,...