16.11.2016, podczas posiedzenia Podkomisji stałej ds. monitorowania gospodarki odpadami Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska, Sławomir Mazurek przedstawił „Informację nt obowiązujących poziomów recyklingu i odzysku odpadów w dokumentach Unii Europejskiej wobec Polski – stan obecny i zagrożenia”. Minister Mazurek stwierdził, że w najbliższych latachistnieje realne zagrożenie nałożenia na Polskę sankcji finansowych przez Komisję Europejską w przypadku nie osiągnięcia poziomów odzysku i recyklingu wynikających z dyrektyw UE. Dlatego MŚ wdraża m.in. rozporządzenie określające jednolite dla całego kraju standardy selektywnego zbierania odpadów.

video

Oglądaj: relacja video z posiedzenia sejmowej Podkomisji w dn. 16.11.2016

 

1 KOMENTARZ

  1. Od wielu lat słyszymy te same zaklęcia, że odpady trzeba segregować odzyskiwać etc. Nikt nie chce jednak przyznać, że z takich opłat jakie naliczają mieszkańcom gminy za odbieranie śmieci, nie da się sfinansować nowoczesnego system gosp odpadami

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

W celu eliminacji spamu, proszę uzupełnij poniższe działanie. *