ZUOS Tczew stawia na recykling odpadów biodegradowalnych

492

ZUOS Tczew wybrał wykonawcę instalacji, która zapewni możliwość podawania odpadów biodegradowalnych do hali kompostowni. Ponadto trwa wybór dostawców nowego sprzętu do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, który ma wesprzeć mieszkańców w recyklingu, m.in. nowych kontenerów na odzież i opony oraz pojazdu do zbiórki odpadów (tzw. mobilnego PSZOK-u).

Zgodnie z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz ustawy o odpadach, gminy zostały zobowiązane do wdrożenia nowego systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych – wszyscy mieszkańcy będą dzielić odpady na pięć frakcji. Obok dotychczasowego podziału na papier, szkło, odpady zmieszane oraz metal i tworzywa sztuczne, należy również do oddzielnego worka wrzucać odpady biodegradowalne, czyli np. trawa, liście, obierki, resztki jedzenia.

Obecnie w ZUOS Tczew, odpady zielone przekazywane są do hali sortowni na tę samą linię technologiczną, która jest wykorzystywana do sortowania innych odpadów. Sytuacja ta powoduje, że w czasie podawania odpadów zielonych do kompostowni, nie jest możliwa praca linii sortowniczej, co wpływa na mniejszą wydajność całej instalacji.

ZUOS Tczew w celu dostosowania instalacji do nowych wymagań prawnych podjął więc decyzję o budowie niezależnego dodatkowego segmentu umożliwiającego podawanie odpadów zielonych lub innych bioodpadów niewymagających sortowania bezpośrednio do hali kompostowni.

– Nasz nowy segment do podawania frakcji bio, jest bezpośrednio powiązany z halą kompostowania. Dzięki tej inwestycji, nasze urządzenia będą mogły efektywniej zająć się przetwarzaniem odpadów biodegradowalnych, odciążą urządzenia obecnej sortowni i w efekcie doprowadzą do zwiększenia ilości surowców poddawanych recyklingowi – mówi Marcin Cejer, Prezes ZUOS Tczew

Wykonawcą instalacji została firma Segi-Eko Sp. z o. o., która w marcu br. wygrała przetarg pn. „Projektowanie i budowa segmentu podawania frakcji bio bezpośrednio do kompostowni pracującej w systemie BIOFIX”.

Obecnie każdego roku ilość odpadów zielonych wymagających bezpośrednio podawania do hali kompostowni w ZUOS Tczew wynosi ok. 4.500 Mg.

ZUOS Tczew jest również w trakcie wyboru, w drodze przetargu, firm, które dostarczą wyposażenie PSZOK-u (Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych) w Stegnie i Tczewie w ramach Projektu „Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Tczewie o sekcję wytwarzania kompostu i polepszaczy glebowych z odpadów ulegających biodegradacji wraz z rozbudową punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych”. Mieszkańcy regionu będą mogli nie tylko przyjechać do PSZOK-ów w Stegnie czy Tczewie i wrzucić do kontenerów ubrania i opony, ale również skorzystać z tzw. mobilnego PSZOK-u. Ponadto w ramach projektu mają zostać dostarczone takie urządzenia jak brykieciarki do styropianu oraz sprzęt do zmniejszania objętości odpadów (tzw. praso-kontenery).

Realizacja Projektu ma zostać ukończona na początku 2020 roku. Rozpoczęcie użytkowania hali dojrzewania stabilizatu planowane jest na połowę 2019 roku.

O Projekcie: Projekt „Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Tczewie o sekcję wytwarzania kompostu i polepszaczy glebowych z odpadów ulegających biodegradacji wraz z rozbudową punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych” realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Spójności, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i środowisko 2014-2020. Dofinansowanie unijne wynosi 68 % wartości całego Projektu. Realizacja Projektu zapewni optymalizację funkcjonowania Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Tczewie poprzez zmniejszenie ilości odpadów komunalnych podlegających składowaniu.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

W celu eliminacji spamu, proszę uzupełnij poniższe działanie. *