Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie zakończyło odbiór odpadów zielonych

185

Warszawa, 29 grudnia 2021 roku 

10 934 tony, czyli o 3 676 ton więcej w porównaniu z 2020 rokiem. Tyle wyniosła w tym roku masa odpadów zielonych odebranych od mieszkańców stolicy przez Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m. st. Warszawie. Zbiórka prowadzona była od 1 marca, a zakończyła się 30 listopada. Poza obsługą mieszkańców Warszawy Spółka realizowała również usługę odbioru odpadów zielonych w ramach umów komercyjnych z zabudową niezamieszkałą na terenie stolicy. W tym roku na zwiększenie masy odpadów zielonych przede wszystkim miał wpływ podpisany przez MPO kontrakt na obsługę gminy Sulejówek.

Tegoroczna zbiórka odpadów zielonych – liści, skoszonej trawy, gałęzi – dzięki inwestycjom MPO w nowy tabor przebiegła bardzo sprawnie. W stolicy odebrano 7 400 ton odpadów zielonych, natomiast w Sulejówku 3 334 tony. Z kolei w ramach umów komercyjnych MPO odebrało 200 ton odpadów zielonych. 

 Odbiór odpadów zielonych jest sezonowy, a ich masa w dużej mierze zależy od warunków atmosferycznych oraz danej pory roku. Schemat masy odpadów zielonych w poszczególnych miesiącach zawsze jest podobny. Najniższe masy są na początku okresu, a każdy kolejny miesiąc jest bardziej obfity w odpady zielone – w listopadzie następuje ich kulminacja. W marcu 2021 roku odebraliśmy 648 ton, w czerwcu ponad tysiąc ton, a w listopadzie już ponad 2,5 tysiąca ton – informuje Dariusz Wachnicki, Dyrektor Działu Odbioru Odpadów w MPO Warszawa.

Coraz więcej warszawiaków gromadzi worki dla załóg MPO w dostępnych miejscach, blisko dróg dojazdowych, co znacznie ułatwia i przyspiesza ich odbiór. Pracownicy Spółki mogą sprawnie odebrać odpady, nie blokując mieszkańcom przejazdów.  

– Jest coraz lepiej, ale nadal zdarza się, że worki są poustawiane w kilkunastu miejscach na terenie trawnika przy drzewach. W takich sytuacjach załoga, przy braku możliwości dojazdu, musi przeciągać pojemniki po terenie osiedla. To znacznie utrudnia odbiór i ogranicza swobodny przejazd drogą wewnętrzną lub ulicą publiczną – dodaje Dariusz Wachnicki, Dyrektor Działu Odbioru Odpadów w MPO.

Z roku na rok coraz więcej mieszkańców stolicy i zarządców nieruchomości zgłasza konieczność odbioru odpadów zielonych w sugerowanych przez MPO ramach czasowych – najpóźniej do połowy listopada. Dzięki temu możliwe jest zorganizowanie tras załóg tak, aby, unikając zbędnych przejazdów, odebrać wszystkie odpady do 30 listopada. 

O Spółce 

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie sp. z o.o. jest jednoosobową spółką prawa handlowego, należącą do Miasta Stołecznego Warszawy. Oferuje przede wszystkim usługi kompleksowego gospodarowania odpadami. W zasobach firmy znajdują się 3 bazy magazynowo-transportowe na Woli, Targówku oraz w Ursusie, a także 3 instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych. Obecnie Spółka obsługuje łącznie ponad 26 tys. punktów odbioru odpadów komunalnych i opróżnia ponad 70 tys. pojemników i kontenerów. Codziennie ponad 140 nowoczesnych, bezpylnych śmieciarek, które spełniają wszystkie normy w zakresie ochrony środowiska naturalnego, wykonuje średnio 180 tras. Każdy odebrany kilogram odpadów jest ewidencjonowany i trafia do właściwych instalacji, celem dalszego zagospodarowania.

UDOSTĘPNIJ

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

W celu eliminacji spamu, proszę uzupełnij poniższe działanie. *