Odpady biodegradowalne z terenu Olsztyna trafią do nowoczesnej kompostowni

277

Dzięki wsparciu finansowemu z NFOŚiGW w postaci dotacji i pożyczki, do końca tego roku w Olsztynie powstanie instalacja recyklingu – nowoczesna kompostownia z infrastrukturą towarzyszącą. Spółka R-Terra, która ma zrealizować przedsięwzięcie otrzyma na ten cel ponad 10 mln zł ze środków krajowych. Nowa instalacja pozwoli ograniczać masy składowanych odpadów o 17 tysięcy ton corocznie.

Przedmiotem zadania będzie budowa instalacji do kompostowania odpadów biodegradowalnych zebranych selektywnie wraz z dostawą niezbędnej infrastruktury technicznej. W ramach projektu przewidziano prowadzenie recyklingu odpadów biodegradowalnych pochodzących z terenu miasta Olsztyn.

Dotacja z NFOŚiGW wyniesie ponad 3,3 mln zł, na potrzeby realizacji przedsięwzięcia R-Terra otrzyma także pożyczkę w kwocie ponad 6,7 mln zł.
Środki zostaną przyznane z zasobu programu – Ochrona powierzchni ziemi, Część 2) Instalacje gospodarowania odpadami.

Kompostownia będzie funkcjonować w oparciu o technologię pryzmową – tj. pryzm kroczących dla przepustowości 20 tysięcy ton na rok. W instalacji przewidziano wytwarzanie produktu w postaci polepszacza glebowego i/lub nawozu. W ramach przedsięwzięcia zostanie również zakupiony specjalistyczny sprzęt do prowadzenia efektywnej gospodarki odpadami w zakresie recyklingu odpadów biodegradowalnych. Efekty przeprowadzonych działań wzmocni kampania edukacyjna.

Wydajność kompostowni, która w całości będzie kosztowała ok. 16,6 mln zł wyniesie 20 tysięcy ton rocznie, co pozwoli uzyskiwać systematycznie taką samą ilość odpadów zielonych i innych bioodpadów poddawanych recyklingowi.

Umowy o dofinansowanie zostały podpisane we wrześniu br. przez przedstawicieli NFOŚiGW oraz R-Terra Sp. z o.o.

Źródło: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

UDOSTĘPNIJ

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ