Dofinansowanie dla zakładu MO-BRUK przetwarzającego odpady niebezpieczne w Karsach, w woj. świętokrzyskim

119

Łącznie 83,8 mln zł dotacji i pożyczek trafi do spółki Mo-BRUK z przeznaczeniem na modernizację i rozbudowę linii termicznego przekształcania odpadów niebezpiecznych w Karsach. Pozwoli to zwiększyć wydajność całej – funkcjonującej instalacji i przetwarzać rocznie docelowo około 25 tysięcy ton odpadów niebezpiecznych poddając je odzyskowi.

Informacja o umowie z Mo-BRUK SA: dofinansowanie w wysokości (pożyczka wraz z dotacją) 83811000 zł na Modernizację i rozbudowę linii termicznego przekształcania odpadów w Karsach, woj. świętokrzyskie. Projekt o wartości 165093800 zł

Dofinansowania zostaną przekazane przez NFOŚiGW z zasobu programu „Racjonalna gospodarka odpadami, Część 2) Instalacje gospodarowania odpadami”. Dzięki wsparciu Mo-BRUK S.A. będzie mógł rozbudować obecnie eksploatowaną Instalację Termicznego Przetwarzania Odpadów Niebezpiecznych w Karsach, która obecnie ze względu na ograniczenia technologiczne osiąga jakość procesu przy wydajności na poziomie maksymalnie 15,5 tysięcy ton odpadów na rok. Po rozbudowie wydajność instalacji wyniesie 25 tysięcy ton rokrocznie.

Przedsięwzięcie obejmie m.in. wymianę pieca obrotowego do termicznego przetwarzania odpadów, wymianę infrastruktury odzysku ciepła, modernizację systemu oczyszczania spalin oraz montaż modułu ORC zapewniającego odzysk energii. Gorąca woda uzyskana w procesie spalania w instalacji termicznego przetwarzania odpadów wykorzystywana będzie na potrzeby zakładu. Nadmiar ciepła z procesu zostanie skierowany do modułu ORC, który będzie wytwarzał energię elektryczną w szacowanej ilości około 8,3 MW na potrzeby zakładu. Pozwoli to na zmniejszenie zapotrzebowania instalacji na energię elektryczną dostarczaną z zewnątrz.

Przedsięwzięcie, które ma zostać zrealizowane do końca lipca br., zlokalizowane zostanie w miejscowości Karsy, w gminie Ożarów, w powiecie opatowskim, w województwie świętokrzyskim na działce stanowiącej własność Skarbu Państwa i znajdującej się w wieczystym użytkowaniu Grupy Ożarów S.A.

UDOSTĘPNIJ

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ