Rozbudowa linii i instalacji przetwarzania odpadów w wołomińskim MZO (woj. mazowieckie)

277

Rozbudowę kompostowni, instalacji recyklingu tworzyw sztucznych oraz węzła przetwarzania odpadów wielkogabarytowych w zakładzie MZO w Starych Lipinach, w gminie Wołomin umożliwi dofinansowanie z NFOŚiGW, z części 2 programu „Racjonalna Gospodarka Odpadami”. Trzykierunkowe przedsięwzięcie w sposób znaczący przyczyni się do poprawy sytuacji w zakresie przetwarzania odpadów zbieranych selektywnie oraz do wzrostu gminnego poziomu wskaźnika recyklingu odpadów.

Przedsięwzięcie obejmie zakresem modernizację i rozbudowę instalacji do biologicznego przetwarzania odpadów biodegradowalnych zbieranych selektywnie – kompostowni oraz budowę instalacji wytwarzania granulatu tworzyw sztucznych i recyklingu selektywnie zebranych surowców wtórnych. W zakładzie przewidziano utworzenie węzła przetwarzania odpadów wielkogabarytowych. Jednocześnie niezbędna będzie dostawa specjalistycznych maszyn i urządzeń tj. ładowarki, rozdrabniacza, hakowca do kontenerów, a także śmieciarki do zbiórki odpadów na kompostownię – co również zaplanowano w ramach przedsięwzięcia.

Obecna infrastruktura związana z gospodarką odpadami na terenie objętym projektem jest niewystarczająca. Wydajność kompostowni nie pozwala na przyjęcie całego strumienia wytwarzanych odpadów zielonych i innych selektywnie zbieranych odpadów organicznych. W wyniku inwestycji kompostownia uzyska zdolności przerobowe na poziomie 15 tysięcy ton rocznie.

Podobnie rozbudowany komponent do recyklingu tworzyw sztucznych będzie mógł równocześnie wytwarzać granulat, a więc z odpadów będzie uzyskiwany produkt. Pozwoli to zmniejszyć ilość składowanych odpadów z tworzyw sztucznych. Instalacja będzie posiadała zdolności przerobowe na poziomie 5 tysięcy ton na rok.

W konsekwencji realizacja projektu obok uzupełnienia istniejącego systemu i zapewnienia nowoczesnej infrastruktury przetwarzania odpadów, umożliwi także zmniejszenie kosztów utylizacji i transportu odpadów.

Umowa o dofinansowanie projektu ponad 44,1 mln zł pożyczki z zasobu programu „Racjonalna Gospodarka Odpadami, Cz. 2  Instalacje gospodarowania odpadami” została podpisana w styczniu br. przez przedstawicieli NFOŚiGW oraz MZO w Wołominie Sp. z o.o.

Źródło: nfośigw.gov.pl

UDOSTĘPNIJ

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ