wtorek, 9 sierpnia, 2022

W Polsce jest co najmniej 400 nielegalnych składowisk, na których są tony niebezpiecznych odpadów - tak wynika z raportu Głównego Inspektoratu Ochrony...

W 2021 r. przeciętny Polak wytworzył o 16 kg więcej odpadów komunalnych niż rok temu – wynika z danych GUS. Tymczasem nadal...

W minionym tygodniu, projekt nowelizacji ustawy podwyższający kary za wykroczenia i przestępstwa przeciwko środowisku został przekazany do dalszych prac w komisji. Przewidziane...

Prywatne firmy protestują i zarzucają urzędnikom ratusza niegospodarność. Ci chcą bowiem wybrać znacznie droższą ofertę. Wątpliwości mają też stołeczni radni i pytają:...

W ciągu najbliższych miesięcy Polska musi dostosować swój aktualny, nieefektywny system rozszerzonej odpowiedzialności producenta (ROP) do wymogów unijnych. Zobowiązuje ją do tego,...