piątek, 9 grudnia, 2022

Komisja Europejska przedstawi w tym tygodniu pakiet propozycji dotyczących redukcji odpadów opakowaniowych. Butelki z plastiku będą musiały zawierać więcej tworzyw z recyklingu,...

O potencjale biometanu w Polsce, możliwości wykorzystania go w sektorze ciepłowniczym, a także działaniach w tym obszarze podejmowanych przez Grupę Veolia rozmawiamy...

W gospodarowaniu odpadami niebezpiecznymi w zasadzie nie ma istotnych wahań popytu na świadczone usługi – mówi Henryk Siodmok, prezes Mo-Bruku. Źródło: rp.pl

Są duże rozbieżności w efektywności gospodarowania odpadami komunalnymi w gminach. Osiągnięcie wymaganych poziomów recyklingu może w najbliższych latach stanowić nie lada wyzwanie...

Posłowie Lewicy, Koalicji Obywatelskiej oraz Polski 2050 sprzeciwiają się planowanej budowie zakładu odzysku surowców z paneli fotowoltaicznych, który ma powstać w Cieszynach...