niedziela, 3 lipca, 2022

W sumie aż 3 mld zł dofinansowania trafi z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) do polskich firm na wsparcie...

02.06.2022 „Wprowadzenie systemu kaucyjnego pozwoli na zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska przez odpady szklane i zapewni lepszy surowiec do recyklingu. Aby...

10 maja br. w siedzibie Konfederacji Lewiatan odbyło się Forum Dialogu dotyczące Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta – od założeń do projektu z udziałem...

09 MAJA 2022 15:44 Prezes Najwyższej Izby Kontroli Marian Banaś podpisał raport na temat gospodarowania odpadami z tworzyw sztucznych w Europie. Dokument...

W dniach 10 do 12 maja odbędzie się 14. Konferencja mechaniczne i biologiczne przetwarzanie odpadów organizowana przez firmę Abrys.Pierwszą sesja poświęcona będzie...

Bohema House to grupa ludzi wrażliwych na sztukę, która z pasją podchodzi do swoich zawodów. To społeczność utalentowanych i...

Minister klimatu i środowiska Anna Moskwa wręczyła 31 marca 2022 r. powołanie dr Przemysławowi Ligenzie na stanowisko prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska...

Warszawscy odbiorcy odpadów nie zgadzają się, by w połowie miasta za wywóz śmieci odpowiedzialna była jedna, miejska firma. Sprawa trafiła do Krajowej...

Polska Izba Gospodarki Odpadami informuje, że przedsiębiorcy w różnych branżach, w szczególności gospodarki odpadami, doświadczają na przestrzeni ostatnich tygodni diametralnych zmian sytuacji...

Aż 11 odwołań wniesiono w sprawie zapowiedzi zlecenia wywozu śmieci w Warszawie bez przetargu, a 30 firm zgłosiło chęć przystąpienia do postępowania...