Zgodnie z projektem z dnia 9.12.2016 r. rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów, zawarte do 1.07.2017 r. umowy na odbieranie lub odbieranie i zagospodarowanie odpadów zachowają ważność nawet do połowy 2021, także wówczas jeżeli sposób selektywnego zbierania odpadów określają w sposób niezgodny z przepisami tego rozporządzenia.

Czytaj: projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów – wersja z dn. 9.12.2016 r. pdf