Starosta Grabkowski przesłał do Ministerstwa Środowiska kolejną petycję, w której wnioskuje m.in. o doprecyzowanie i zaostrzenie warunków wydawania zezwoleń na zbieranie i przetwarzanie odpadów oraz wprowadzenie obowiązku przekazywania odpadów niebezpiecznych przez wytwórce bezpośrednio do instalacji odzysku lub unieszkodliwiania odpadów.

Czytaj… petycja Starosty Poznańskiego do Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Środowiska, Sławomira Mazurka  z dnia 9.10.2017

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

W celu eliminacji spamu, proszę uzupełnij poniższe działanie. *