Znowelizowana ustawa o odpadach zawiera wiele cennych rozwiązań dla ograniczenia negatywnych zjawisk w branży gospodarki odpadami. Niezbędnym narzędziem jest baza danych o odpadach. BCC rekomenduje ministrowi środowiska wykorzystanie już istniejących baz danych, których scalenie jest mniejszym nakładem pracy i środków niż budowanie systemu od nowa – mówi ekspert BCC ds. gospodarki odpadami.