W Sejmie kolejna debata o zleceniach in-house

12647

18 maja br. Podkomisja nadzwyczajna rozpatrywała projekt ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (druk 343), jaki w styczniu do laski marszałkowskiej zgłosili posłowie Polskiego Stronnictwa Ludowego. Mimo, iż już na wstępie sami wnioskodawcy stwierdzili, że w związku z uchwaleniem przez Sejm 13.05.br. tzw. małej nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych, prace nad tym projektem stały się bezprzedmiotowe, to ostatecznie Podkomisja nie podjęła wniosku o zaniechanie prac nad tym projektem.

W czasie posiedzenia wywiązała się bardzo emocjonalna dyskusja i polemika pomiędzy posłami, przedsiębiorcami i przedstawicielami firm komunalnych w sprawie zleceń in-house. Wiceminister Środowiska Sławomir Mazurek zapewnił, że kwestia ta będzie jeszcze przedmiotem dyskusji w Senacie.

Oglądaj relację video: http://sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/transmisje.xsp?unid=CE67337CC84AE98CC1257FB20045AF1F#

UDOSTĘPNIJ

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

W celu eliminacji spamu, proszę uzupełnij poniższe działanie. *