Śląskie samorządy chcą zaostrzenia przepisów dotyczących gospodarowania odpadami

847

W petycji skierowanej do Sławomira Mazurka,Podsekretarza Stanu w MŚ samorządowcy apelują o wprowadzenie wobec podmiotów prowadzących działalność w zakresie przetwarzania odpadów poza instalacjami i urządzeniami zabezpieczenia roszczeń z tytułu spowodowania negatywnych skutków w środowisku. Ponadto w wystąpieniu tym wskazuje się na konieczność zmian w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w zakresie rozliczeń pomiędzy gminami a przedsiębiorstwami odbierającymi odpady komunalne. „Zamiast systemu ryczałtowego wprowadzony powinien zostać obowiązek rozliczania usługi odbierania i zagospodarowania odpadów w zależności od faktycznej ich ilości przekazywanej do instalacji przetwarzającej odpady.”

Wnioski te wypracowane zostały przez uczestników konferencji pn. „Gospodarowanie odpadami na terenach niekorzystnie przekształconych województwa śląskiego – problemy
i działania”, w której uczestniczyli pracownicy jednostek samorządów terytorialnych z terenu województwa śląskiego zajmujący się tymi zagadnieniami oraz funkcjonariusze policji.

Czytaj: petycja Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 22.12.2017 r.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

W celu eliminacji spamu, proszę uzupełnij poniższe działanie. *