Gorzów Wielkopolski, 11 lipca 2018 r.

Opublikowana właśnie informacja o wynikach kontroli NIK systemu gospodarowania zużytymi bateriami i akumulatorami[1] jest w zgodzie z obserwacjami praktyków rynku. Zgadzam się, że tak jak w przypadku innych rodzajów odpadów podstawą sukcesu w tym zakresie jest skuteczna edukacja i związany z nią przemyślany, rozległy a przede wszystkim dostępny dla każdego system zbierania. Obecnie na hasło „zbiórka baterii” przychodzą nam do głowy przede wszystkim szkoły i urzędy, które organizują tego typu akcje, z trudnymi do przewidzenia i raczej niezadowalającymi efektami. Do tego nie każdy jest uczniem i ma w rodzinie ucznia, a dzięki informatyzacji coraz rzadziej odwiedzamy urzędy.

Należy doprowadzić do sytuacji, w której każdy z konsumentów będzie miał nawyk odpowiedzialnego postępowania z bateriami, możliwy do zrealizowania „tu i teraz”, w sposób jasny i klarowny. Jak tego dokonać? Przemyślanymi działaniami systemowymi: najpierw wspólnie, a z czasem zamiast sporadycznych akcji. Samorządy razem z odbierającymi odpady powinny dążyć do sytuacji, w której mieszkaniec będzie pewny, że wraz z innymi odpadami komunalnymi będzie mógł się bezpiecznie i skutecznie pozbyć akumulatorów i baterii, w sposób dla niego akceptowalny i wygodny.

Może warto więc spojrzeć na zawartą w raporcie NIK mapę Europy i sprawdzić, co się sprawdziło w Szwecji, Szwajcarii czy Austrii? Jak postępują Niemcy? Oszacujmy przede wszystkim, co się bardziej opłaca – skuteczny i szczelny system czy też usuwanie skutków traktowania akumulatorów i baterii tak jak zwykłe odpady. Skutków politycznych, finansowych, a przede wszystkim – ekologicznych.

Tomasz Bielański

Członek Zarządu Recupyl Polska

#          #          #

ENERIS to ogólnopolska firma działająca w obszarze ochrony środowiska, specjalizująca się w budowie oraz eksploatacji infrastruktury z zakresu gospodarki odpadowej, wodno-ściekowej oraz nowoczesnej energetyki. Naszym głównym celem jest redukcja poziomu zanieczyszczenia otaczającego nas środowiska – powietrza, wody i ziemi. Angażujemy się i posiadamy potencjał do budowy i finansowania efektywnych i innowacyjnych rozwiązań dedykowanych dla indywidualnych potrzeb gmin i przemysłu. Podstawą jest konsolidacja rozproszonych do tej pory zasobów i środków służących ochronie środowiska.

W 2015 roku w skład Grupy ENERIS weszła spółka ENERIS Surowce S.A., która jest kontynuatorem działalności Veolia Usługi dla Środowiska, jednej z największych w Polsce spółek działających w sektorze gospodarki odpadami. W 2017 roku do Grupy dołączyły firmy: Recupyl – francuski lider recyklingu baterii i akumulatorów oraz MD-Proeco, zarządzająca Instalacją Termicznego Odzysku Odpadów Niebezpiecznych w Bydgoszczy.

Więcej na:

www.grupa-eneris.pl

[1] https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/zuzyte-baterie-poza-kontrola.html

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

W celu eliminacji spamu, proszę uzupełnij poniższe działanie. *