Ocena „pożarowej” nowelizacji ustawy o odpadach na forum sejmowej Podkomisji ds. monitorowania gospodarki odpadami – relacja video

1127

12.12.2018 Podkomisja stała ds. monitorowania gospodarki odpadami zapoznała się z „Informacją Ministra Środowiska nt. wdrażania nowelizacji ustawy o odpadach.” W obradach oprócz Posłów uczestniczyli przedstawiciele Ministerstwa Środowiska, Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, NIK, Państwowej Straży Pożarnej oraz liczne grono reprezentantów izb i organizacji gospodarczych. Ministra Środowiska, nieobecnego na posiedzeniu Podkomisji ze względu na udział COP24, reprezentowała Wicedyrektor Departamentu Gospodarki Odpadami Bogusława Brzdąkiewicz, która stwierdziła na wstępie, że zbyt krótki okres wdrażania nowelizacji ustawy nie pozwala jeszcze na pełną ocenę jej funkcjonowania. W ocenie Ministerstwa Środowiska,  w trzymiesięcznym okresie obowiązywania ustawy znacząco spadła liczba pożarów odpadów. Trwają obecnie intensywne prace nad projektami rozporządzeń. W toku konsultacji tych projektów uwzględnionych zostało wiele uwag zgłaszanych, w szczególności przez przedsiębiorców. Jednak Ministerstwo cały czas rozpatruje liczne, dodatkowe uwagi, co wymaga jeszcze dodatkowego czasu. Izabela Szadura, Dyrektor Departamentu Kontroli Gospodarowania Odpadami w GIOŚ podkreśliła współpracę Inspekcji i wzmożoną aktywność policji, prokuratury, straży pożarnej i znaczący wzrost ilości interwencji w zakresie gospodarowania odpadami. Przykładowo we wrześniu zanotowano 30 interwencji dotyczących nielegalnego postępowania z odpadami, gdy wcześniej takich zgłoszeń w miesiącu odnotowywano średni 2-3. Inspekcje zaczęły już stosować nowe narzędzia sankcyjne. Wszczęto ponad 120 postępowań o wymierzenie kary pieniężnej za naruszenie przepisów ustawy o odpadach w zakresie zbierania lub przetwarzania odpadów bez zezwolenia lub naruszenia wymagań określonych w zezwoleniach. Na podstawie nowych przepisów wydanych zostało 14 decyzji o wstrzymaniu działalności zakładów, w toku jest dalszych 9 postępowań, które zakończą się wydaniem takich decyzji. Prokurator Generalny podjął kilkanaście decyzji o wznowieniu postępowań w sprawach nielegalnego postępowania z odpadami, które były wcześniej umorzone.

Przedstawiciele przedsiębiorców szczególnie krytycznie ocenili w swych wystąpieniach opóźnienia w wydaniu rozporządzeń oraz absolutnie niewystarczające okresy na dostosowanie się do nowych przepisów. Najwięcej krytycznych opinii zgłoszonych w debacie dotyczyło bardzo restrykcyjnych warunków i w praktyce niemożliwych do spełnienia, które przewidziane zostały w projekcie rozporządzenia w sprawie wizyjnego systemu kontroli miejsca lub składowania odpadów.

Oglądaj relację video: http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/transmisje.xsp?unid=DE8351781FF40702C125834E0033B368#

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

W celu eliminacji spamu, proszę uzupełnij poniższe działanie. *