W Dzienniku Ustaw z dnia 11.02.2019 opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 7.02.2019 w sprawie wysokości stawek zabezpieczenia roszczeń. Rozporządzenie weszło w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia (12.02.2019 r.).

Czytaj tekst rozporządzenia<<

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

W celu eliminacji spamu, proszę uzupełnij poniższe działanie. *