Przemysł chce zmian w przepisach o odpadach – relacja wideo

642

11.04.2019 r. odbyło się posiedzenie połączonych, senackich komisji: Środowiska oraz Gospodarki Narodowej i Innowacyjności „Wpływ ustawy o odpadach na warunki funkcjonowania zakładów przemysłowych w Polsce.” Najliczniej, zgromadzeni na tym posiedzeniu przedstawiciele organizacji  przemysłowych oraz dużych, państwowych spółek reprezentujących m.in. sektory energetyczny, chemiczny, wydobywczy itp. zaprezentowali skutki wprowadzania ubiegłorocznej nowelizacji przepisów ustawy o odpadach oraz rozporządzeń (tzw. pakiet pożarowy). W ich opinii restrykcyjne przepisy, które miały przede wszystkim przeciwdziałać kryminalnym procederom (porzucanie, pożary odpadów etc.) objęły również w sposób bezzasadny wytwarzających odpady i zakłady przetwórcze magazynujących albo składujących na swym terenie odpady niepalne. Stąd też w czasie posiedzenia senackich komisji przedstawione zostały wnioski o zmianę w stosunku do tych podmiotów przepisów dotyczących m.in. magazynowania odpadów (wydłużenie do 3 lat okresu składowania dla odpadów niepalnych), monitoringu wizyjnego oraz zabezpieczenia roszczeń. Senatorowie postanowili w najbliższym czasie odbyć specjalne posiedzenie komisji, na którym zostałyby rozpatrzone te wnioski. Natomiast Wiceminister Środowiska S. Mazurek zadeklarował rozważenie niektórych z tych postulatów przy okazji nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Czytaj: wnioski Stowarzyszenia Forum Recyklingu Samochodów na posiedzenie komisji senackich w dn. 11.04.2019

Oglądaj relację wideo:

https://av8.senat.pl/9KS135KGNI1541

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

W celu eliminacji spamu, proszę uzupełnij poniższe działanie. *