34%, 25%, 12%, 10%, 8% – sprawdzili poziom segregacji śmieci w blokach w Zabrzu

1733

Zakończył się pierwszy z czterech tygodni konkursu „Dobrze trafiłeś!”, którego celem jest zachęcenie zabrzan do segregowania śmieci. Ze szczegółowych analiz wynika, że w tym czasie mieszkańcy wytypowanych bloków wyprodukowali blisko 1,4 tony śmieci, z czego ponad 200 kilogramów zostało właściwie posegregowanych. Z analizy śmieci, które trafiły do „czarnego kubła” wynika, że poziom segregacji mógł być większy nawet o 25%.

W sumie wybranych blokach mieszka około 600 osób. Po pierwszych siedmiu dniach trwania konkursu najlepszy wynik zanotowali mieszkańcy grup bloków przy ulicach Porzecznej/Trocera – 34%, tuż za nimi miejsce zajęli mieszkańcy z grupy bloków przy ulicy Dworskiej – 25%. Dużo niższe wskaźniki segregacji osiągnęli mieszkańcy grup bloków przy ulicach Piłsudskiego, św. Jana/Bytomskiej i Kossaka, odpowiednio – 12%, 10% i 8%.

– Z testów, które przeprowadziliśmy przed rozpoczęciem konkursu wynika, że wyniki w tych samych lokalizacjach mogą znacząco różnić się od siebie nawet z tygodnia na tydzień. Dlatego mieszkańcy lokalizacji, w których wyniki były niższe mają nadal szansę na zwycięstwo w naszym konkursie. Aby zwiększyć motywację mieszkańców powyższe wyniki wywieszone zostały na klatkach schodowych – mówi Aldona Dydak, PR Manager z FCC Polska.

Kampania „Dobrze trafiłeś!” rozpoczęła się 24 czerwca i potrwa 4 tygodnie. Jest skierowana do mieszkańców Zabrza, a jej cel to zbadanie wpływu tzw. „grywalizacji” na zmianę bądź umocnienie dobrych nawyków. Do skutecznego segregowania śmieci mieszkańców motywuje FCC Polska przy partnerstwie Urzędu Miasta Zabrze oraz wsparciu spółdzielni zabrzańskich.

Efekty konkursu w połączeniu z wynikami przeprowadzonych wśród mieszkańców ankiet, konsultowane będą z socjologami i posłużą jako wzór do dalszych działań z dziedziny edukacji ekologicznej.

Więcej informacji o kampanii na stronie fcc-group.pl/dobrzetrafiles.html

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Recyklingowy Wielki Brat w Zabrzu. Mieszkańcy zmierzą się w nietypowym konkursie ekologicznym

24 czerwca na pięciu zabrzańskich ulicach rozpoczyna się unikalny w skali kraju projekt, którego celem jest zbadanie wpływu tzw. „grywalizacji” na zmianę bądź umocnienie dobrych nawyków. FCC Polska przy partnerstwie Urzędu Miasta Zabrze oraz wsparciu spółdzielni zabrzańskich, będzie motywować mieszkańców kilku wybranych grup bloków do skutecznego segregowania śmieci.

– Segregacja to bardzo złożony problem, a ciągle mało jest dobrych praktyk. Dlatego szukając sposobów, aby podnieść świadomość mieszkańców w zakresie recyklingu, zdecydowaliśmy się zorganizować eksperymentalną kampanię ekologiczną pod nazwą „Dobrze trafiłeś!”, która wykorzystuje element tzw. „grywalizacji”. Mechanizmy stosowane w grach komputerowych przeniesione na rzeczywistość wpływają na zachowania i zwiększają zaangażowanie. Nasz konkurs bazuje na przyjemności, jaka płynie z pokonywania wyzwań, rywalizacji oraz współpracy – mówi Aldona Dydak, PR Manager z FCC Polska. – Co wyjątkowo istotne, według ekspertów takie podejście pozwala zaangażować ludzi, nawet jeśli dana czynność uważana jest za nudną lub rutynową – dodaje.

Eksperymentalny konkurs obejmie w sumie około 600 osób z pięciu wybranych grup bloków w Zabrzu. Efekty konkursu w połączeniu z wynikami przeprowadzonych wśród mieszkańców ankiet, konsultowane będą z socjologami i posłużą jako wzór do dalszych działań z dziedziny edukacji ekologicznej.

– Ochrona środowiska, a w tym segregacja odpadów oraz ich recykling to jedno z wyzwań zarówno dla podmiotów gospodarczych jak też dla gminy. Ekologia zawsze zresztą stanowiła priorytet dla zabrzańskiego samorządu. Dlatego chętnie włączamy się również w programy edukacyjne mające na celu poprawę świadomości ekologicznej. Kampania „Dobrze trafiłeś!” powinna przyczynić się do utrwalenia dobrych nawyków w sferze gospodarki odpadami komunalnymi. Ma również wzmocnić poczucie współodpowiedzialności mieszkańców za stan środowiska naturalnego – mówi Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent Zabrza.

W konkursie recyklingowym w ramach kampanii „Dobrze trafiłeś!” wezmą udział bloki przy ulicy Bytomskiej, św. Jana, Kossaka, Piłsudskiego, Dworskiej, Poprzecznej oraz Trocera w Zabrzu. Ich mieszkańcy będą mieli za zadanie podnieść poziom segregacji odpadów w swoim bloku. Na poprawę stopnia segregacji mieszkańcy mają cztery tygodnie.

Co tydzień następować będzie podsumowanie wyników, które zostaną wywieszone na klatkach schodowych i altanach śmietnikowych. Każdy blok będzie miał jasną informację, jak wyglądają postępy w pozostałych czterech lokacjach. Do wyniku liczy się średnia ze wszystkich czterech tygodni, więc im wcześniej zmobilizują się mieszkańcy, tym lepiej. Finał konkursu odbędzie się w drugiej połowie lipca, a nagrodą będzie zestaw gadżetów ekologicznych oraz tytuł „Mistrzów segregacji” dla mieszkańców danego bloku.

– Konkurs tego typu wymaga od naszych pracowników dużego wysiłku organizacyjnego – przed jego rozpoczęciem przez trzy tygodnie doskonaliliśmy procedury pomiaru stopnia segregacji. Teraz czekają nas kolejne cztery tygodnie wytężonej pracy – mówi Wojciech Muś, Kierownik Zakładu Mechaniczno-Biologicznego Przetwarzania Odpadów FCC w Zabrzu. – Niemniej, jeśli dzięki takim działaniom nawyk segregacji zostanie wdrożony i utrzymany, a więcej zabrzan usłyszy o tym, że należy segregować odpady, to nasz wysiłek zdecydowanie ma sens – zapewnia.

Obecnie w Polsce recyklingowi poddawane jest 30 proc. odpadów. Zgodnie z prawem unijnym, Polska ma obowiązek jeszcze w tym roku osiągnąć poziom 40 proc., w 2020 r. – 50 proc., a w 2035 roku ma to być już 65 proc. odpadów.

 

UDOSTĘPNIJ

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ