Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych może się odbywać na dotychczasowych zasadach, co przewiduje nowelizacja tzw. ustawy śmieciowej. Obecne przepisy stosuje się, jeśli gmina zawrze umowę przed dniem wejścia w życie ustawy. Ale na wejście w reżim starej ustawy pozwala już samo wszczęcie postępowania przetargowego. Źródło: prawo.pl

Więcej: https://www.prawo.pl/samorzad/odbior-odpadow-komunalnych-z-nieruchomosci-niezamieszkalych-moze,453060.html

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

W celu eliminacji spamu, proszę uzupełnij poniższe działanie. *