Nagroda dla Fundacji Veolia Polska za promowanie ruchu kawiarenek naprawczych w Polsce

550

Warszawa, 12.12.2022

Ruch kawiarenek naprawczych w Polsce został doceniony podczas tegorocznego konkursu Lider ESG[1]. . Fundacja Veolia Polska, jedna z organizacji, która zainicjowała powstanie naprawczych miejsc sąsiedzkich opartych o ideę zero waste w Polsce,  została uhonorowana srebrną nagrodą oraz tytułem Lidera ESG za realizowany od 2019 roku program NaprawiaMY z Veolią.

Kapituła konkursowa doceniła Fundację za wdrożenie w Polsce nowatorskiego programu wzmacniania aktywności lokalnej połączonej z realizacją założeń gospodarki o obiegu zamkniętym, który umożliwił powstanie jednych z pierwszych w Polsce kawiarenek naprawczych. Doceniono też fakt, że kampania edukacyjna prowadzona przez Fundację Veolia Polska w social mediach dociera do ponad 70 tys. odbiorców.

“Lider ESG” to tytuł przyznawany firmom i instytucjom, które mają i realizują wyróżniającą się strategię ESG, oferują innowacyjne produkty i usługi wspierające ochronę środowiska lub zrównoważony rozwój społeczny oraz prowadzą skuteczne kampanie informacyjne i promocyjne w obszarze zrównoważonego rozwoju.

Tę nagrodę uważamy za wyróżnienie przede wszystkim dla kawiarenek i niezwykle zaangażowanych i wierzących w ideę ludzi, którzy za nimi stoją – mówi Izabela Rakuć-Kochaniak, Prezes Zarządu Fundacji Veolia Polska, Dyrektor ds. CSR Veolia Energia Polska. Kawiarenki pomagają ludziom integrować się poprzez wzajemną pomoc, a jednocześnie uczą dbania o planetę. Cieszy nas, że jesteśmy pierwszą firmą, która w sposób systemowy wspiera ruch kawiarenek naprawczych w Polsce – dodaje.

Obecnie realizowana jest trzecia edycja tego programu, a jego celem jest wzmacnianie miejskich innowacji społecznych wokół idei zero waste,integracja społeczności lokalnych oraz inkluzywność grup wykluczonych. Z badań świadomości i postaw ekologicznych przeprowadzonych w tym roku przez instytut SW Research na zlecenie Fundacji Veolia Polska   w lipcu br. wynika, że aż 76% Polaków  chętnie skorzystałoby z kawiarenki, gdyby działała w pobliżu. Kawiarenka naprawcza to cykliczne spotkania w stałym miejscu, poświęcone wspólnemu naprawianiu rzeczy i spędzaniu czasu w gronie osób z sąsiedztwa czy środowiska. W ramach programu działają kawiarenki zajmujące się naprawą rowerów, odzieży, mebli, sprzętu dla osób z niepełnosprawnościami, produkcją ozdób z metalu pozyskanego z przetopionych puszek po napojach czy produkcją i naprawą łodzi. Spotkania te inicjują stowarzyszenia, fundacje czy grupy nieformalne, które chcą wesprzeć integrację lokalnych środowisk, ale także wzmocnić grupy swoich podopiecznych i zaoferować im nowe kompetencje

Ruch kawiarenkowy ma wymiar międzynarodowy: tzw. repair cafes działają od 2009 r min. w Holandii, Belgii, Niemczech, we Francji, w Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych, Indiach czy Japonii. Szacuje się, że na całym świecie działa ok. 2200 kawiarenek naprawczych.

Czy w Polsce mają także szansę na rozwój? Z badań zleconych przez Fundację Veolia Polska, wynika, że aż 52% społeczeństwa deklaruje, że chciałoby wdrożyć w swoim życiu zasady zero-waste czyli żyć bez generowania odpadów. Jednocześnie 28% badanych dostrzega przeszkody w postaci braku wsparcia systemowego, a 25% zwraca uwagę na wysoki koszt takiego życia oraz brak wystarczającej wiedzy na ten temat. Dlatego też Fundacja Veolia Polska opracowała raport NAPRAWIACZE ŚWIATA, który objaśnia najnowsze trendy społeczne, zmieniające życie w miastach w obliczu wyzwań wynikających ze zmian klimatu, przybliża dobre praktyki z naszego kraju, ale także daje wskazówki, jak w łatwy sposób samemu włączyć się do “naprawiania świata”.

Dalsze informacje:

Agnieszka Łukasiak, Fundacja Veolia Polska, tel. 667 692 850 agnieszka.lukasiak@veolia.com

Anna Hincz, Fundacja Veolia Polska, tel: 667 623 511, anna.hincz@veolia.com

Zapraszamy do śledzenia kanałów społecznościowych: NaprawiaMY z Veolią Facebook oraz Instagram. Więcej informacji o Fundacji Veolia Polska – czytaj tutaj.


[1] ESG – skrót oznaczający kluczowe czynniki oceny działalności pozafinansowej przedsiębiorstw: E – Środowisko (z ang. environmental), S – Społeczna odpowiedzialność (z ang. social responsibility) i G – Ład korporacyjny (z ang. corporate governance). Dawniej  – CSR: corporate social responsibility (z ang. odpowiedzialność społeczna przedsiębiorstw).

UDOSTĘPNIJ

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ