Nowelizacja ustaw odpadowych skierowana do sejmowej podkomisji

221

30.09.2021 r. na posiedzeniu sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa odbyło się pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (druk 1588). Po przedstawieniu przez Ministra Jacka Ozdobę głównych założeń tej nowelizacji i krótkiej dyskusji, Posłowie zdecydowali o skierowaniu projektu do dalszych prac w Podkomisji stałej ds. monitorowania gospodarki odpadami. Posiedzenie Podkomisji w tej sprawi odbędzie się 6.10.br.

Projekt dotyczy dostosowania przepisów do nowych rozwiązań obowiązujących w Unii Europejskiej, które zobowiązują kraje Unii do 2035 r. do osiągnięcia 65 proc. poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych i ma na celu zmniejszenie ilości wytwarzanych odpadów ogólnie i na mieszkańca, zapewnienie wysokiej jakości recyklingu oraz wykorzystanie poddanych recyklingowi odpadów jako ważnego źródła surowców.

Relacja video z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska, ZNiL w dniu 30.09.2021 r. https://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/transmisje.xsp?unid=1797E77C6982F02AC125875F0040CFA2#

UDOSTĘPNIJ

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

W celu eliminacji spamu, proszę uzupełnij poniższe działanie. *