Nowa jakość w obszarze gospodarki odpadami.

84

Miasto Chełm ogłosiło przetarg, w formie “zaprojektuj i buduj”, na realizację dużego projektu w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi.

– To pierwszy tak duży, ale przede wszystkim tak innowacyjny projekt w Chełmie – mówi Prezydent Chełma, Jakub Banaszek.

W ramach przedsięwzięcia wybudowanych zostanie 500 nowych, betonowych śmietniczek, które powstaną na terenie całego Chełma.

Dodatkowo, głównie na terenie osiedli mieszkaniowych, rozlokowanych zostanie ok. 80 półpodziemnych gniazd na odpady komunalne. W najbardziej uczęszczanych miejscach powstaną z kolei podziemne pojemniki. Na początek będzie ich 7.

Miasto zadba również o właścicieli czworonogów. W tym celu znacząco powiększona zostanie liczba pojemników na psie nieczystości. Zamontowanych zostanie 150 nowych stacji wraz z podajnikami torebek.

W najbliższym czasie, jako osobne postępowanie przetargowe, ogłoszone zostanie zamówienie na wyłonienie wykonawcy budowy nowego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

Projekt jest dofinansowany kwotą ponad 6,5 miliona złotych z Europejskich Funduszy Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś Priorytetowa II – Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi. Wartość całego przedsięwzięcia szacowana jest na ponad 12 milionów złotych.

UDOSTĘPNIJ

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

W celu eliminacji spamu, proszę uzupełnij poniższe działanie. *