wtorek, Styczeń 16, 2018
video

Sejmowa debata nad nowelizacją ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi

13.09.2017 na posiedzeniu plenarnym Sejmu odbyło się II czytanie rządowego projektu ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. Przedstawione...

Opublikowano jednolity tekst ustawy Prawo zamówień publicznych

Marszałek Sejmu ogłosił tekst jednolity Prawa zamówień publicznych w Dzienniku Ustaw pod poz. 1579.   Czytaj: Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20...

Samorządowcy apelują o nowelizację przepisów dotyczących gospodarki odpadami

Wójtowie i Burmistrzowie zrzeszenie w Związku Międzygminnym Centrum Zagospodarowania Odpadów „Selekt” z siedzibą w Czempiniu zwrócili się do najwyższych władz...

Opublikowano konkluzje BAT dot. dużych obiektów spalania

w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej opublikowana została 17.08.2017 r. Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2017/1442 z dnia 31 lipca 2017...

MR i UZP: Będzie nowe Prawo zamówień publicznych

MR i UZP pracują nad nowym Prawem zamówień publicznych. Harmonogram prac przewiduje, że pod koniec 2017 r. powstanie koncepcja...

Projekt nowego rozporządzenia w sprawie ograniczania składowania odpadów biodegradowalnych

Ministerstwo Środowiska skierowała do konsultacji publicznych i opiniowania projekt rozporządzenia w sprawie poziomów ograniczenia składowania odpadów biodegradowalnych (z dnia...

Projekt nowelizacji ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi trafił do Sejmu

5.07.2017 Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw, przedłożony...

Handlowcy i dystrybutorzy protestują przeciwko przyśpieszeniu wprowadzenia odpłatności za foliówki

Gazeta Prawna: Opłata za plastikowe torebki powinna zostać wprowadzona nie od 1 stycznia 2018 r., ale rok później - postuluje...

Puls Biznesu: Gminne korzyści z wolnej ręki

Samorządy zaczynają wykorzystywać możliwości, jakie dała im nowelizacja prawa zamówień publicznych.

Rzeczpospolita: „Jak wpłynąć na częstszy wywóz śmieci z posesji?”

Nakładanie na właściciela nieruchomości uchwałą rady gminy obowiązków dotyczących gospodarki odpadami nieprzewidzianych ustawą jest pozbawione podstawy prawnej.

Ostatnie wpisy:

POLECAMY