poniedziałek, Styczeń 21, 2019

Komentarz FORS do kolejnej zmiany ustawy o odpadach oraz innych ustaw

Kolejna w ostatnim czasie obszerna zmiana ustawy o odpadach oraz innych ustaw wprowadza dodatkowe utrudnienia i obowiązki przedsiębiorcom wytwarzającym odpady oraz gospodarującym odpadami. Zmiana związana jest ściśle z bazą danych o...

Ekspert BCC – pełna funkcjonalność BDO dopiero w latach 2023-2025

17.08.2018 Trwają prace nad utworzeniem Bazy Danych o Odpadach (BDO). Niestety, są to wciąż prace przygotowawcze i administracyjne, które odsuwają w czasie praktyczne funkcjonowanie bazy. Ma być ona uruchomiona w...

Konkluzje BAT dla przetwarzania odpadów – opublikowane przez Komisję Europejską

17.08.2018 r. opublikowana została DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2018/1147 z dnia 10 sierpnia 2018 r. ustanawiająca konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do przetwarzania odpadów zgodnie z dyrektywą Parlamentu...

Kolejny projekt nowelizacji ustaw odpadowych

Rządowe Centrum Legislacyjne opublikowało projekt ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (z dnia 9.08.br) wraz z uzasadnieniem i oceną skutków regulacji. Nowelizacja ta wynika z...
video

Rekomendacje BCC dla Ministerstwa Środowiska w zakresie gospodarki odpadami

Znowelizowana ustawa o odpadach zawiera wiele cennych rozwiązań dla ograniczenia negatywnych zjawisk w branży gospodarki odpadami. Niezbędnym narzędziem jest baza danych o odpadach. BCC rekomenduje ministrowi środowiska wykorzystanie już...

„Branża budowlana wygrała walkę o odpady”

Reprezentujący branżę budowlaną aktywiści sprzeciwiali się niektórym przepisom proponowanym w rządowym pakiecie odpadowym. Po przyjęciu poprawek przez Sejm chwalą go.

„Szroty” zagrożone upadłościami i szarą strefą.

Branża motoryzacyjna wspólnie z Forum Odbudowy i Recyklingu Samochodów apeluje o zmiany w nowej ustawie o odpadach

Opublikowano teksty nowelizacji ustaw odpadowych

23.07.2018 Kancelaria Sejmu opublikowała ostateczne teksty trzech, procedowanych w ostatnich tygodniach w Parlamencie nowelizacji przepisów ustawowych, uwzględniające poprawki senackie: ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy...

Przyjęta nowelizacja ustawy o odpadach wymaga zmian. Stanowisko Izby Gospodarczej Metali Nieżelaznych i Recyklingu

Warszawa, 19 lipca 2018 r. STANOWISKO IZBY GOSPODARCZEJ METALI NIEŻELAZNYCH I RECYKLINGU W SPRAWIE USTAWY O ODPADACH Przyjęta nowelizacja ustawy o odpadach wymaga zmian, ponieważ wiele kluczowych zapisów w niej zawartych zagraża...

Ostatnie wpisy:

POLECAMY