Rejestracja
pokaż/ukryj
Dostęp do informacji
pokaż/ukryj
Menu użytkownika
pokaż/ukryj
Katalog firm
pokaż/ukryj
Ostatnio dodane do bazy firm
pokaż/ukryj
Spalarnie odpadów producent
Wydarzenia

BRANŻOWY PRZEGLĄD TYGODNIOWY 22.04.2014:
  • Wielcy przegrani warszawskiego przetargu
  • Bydgoszcz broni swojej spółki
  • Tönsmeier rozwiązuje umowy z Radomiem
  • Rekordowe ceny w Polsce za wodę i ścieki
Raporty, analizy
Kryteria end-of-waste dla odpadów biodegradowalnych poddawanych obróbce biologicznej (kompost i fermentat). Propozycje techniczne”

end_of_waste.png
Projekty
Projekty rozporządzeń do ustawy o odpadach

Ministerstwo Środowiska skierowało do konsultacji społecznych projekty rozporządzeń w sprawie: 1) katalogu odpadów, 2) mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych , 3) listy rodzajów odpadów, które osoby fizyczne lub jednostki nie będące przedsiębiorcami mogą poddawać odzyskowi na potrzeby własne, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku, 4) projekt rozporządzenia w sprawie procesu odzysku R10...

Interpretacje
Interpretacja Ministerstwa Środowiska w sprawie dokumentowania przetworzenia odpadów z gospodarstw domowych

logo_ms_0.jpg
EDUKACJA EKOLOGICZNA
Czysta Gmina
czysta2.jpg
Nasi PartnerzyZ ostatniej chwili
Wiceprezydent Warszawy odwołany

dabrowski11.jpg
Jarosław Dąbrowski
fot. um.warszawa.pl
------------------
Śmieciowe przestępstwa, patologie i absurdy

Najnowsze wpisy:

Porażka ustawy śmieciowej. Śmieci w polskich lasach tylko przybywa

Augustów ma problem ze śmieciami

Śmieci przerosły strażników miejskich

Śmietnisko w Centrum Sulejówka

Góra śmieci przy stawie. Wandal zostawił swoje namiary

Mandat dla parafii

Z kamerą wśród śmieci

Wysypisko Zakrzówek wita. Tak źle jeszcze nie było

Potworny śmietnik w lesie kabackimAktualności

Informacja Depratamentu Gospodarki Odpadami Ministerstwa Środowiska
dotycząca sposobu dokumentowania odzysku i recyklingu odpadów po opakowaniach wielomateriałowych...
Warszawski przetarg śmieciowy na finiszu
Po wielu miesiącach warszawski przetarg śmieciowy zmierza do rozstrzygnięcia przez Krajową Izbę Odwoławczą. W ostatni wtorek strony postępowania zakończyły mowy końcowe...
Znamy termin naboru wniosków do Działania 2.1 Programu Infrastruktura i Środowisko
Od 28 kwietnia do 9 czerwca 2014 r. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz właściwy dla danego województwa Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej będzie przyjmować wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Działania 2.1 Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych, Programu Infrastruktura i Środowisko.
Wyjaśnienie biura prasowego Trybunału Konstytucyjnego
do artykułu "Rzeczpospolitej" z 10 marca 2014 r. pt. „Unijne prawo nie pomogło w Trybunale” i rozmowy z 11 marca 2014 r. „Pozbawiono nas szansy na publiczne zaprezentowanie wszystkich argumentów”


Nowy projekt ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
Grupa Posłów Sojuszu Lewicy Demokratycznej wniosła 17.03.2014 r. do laski marszałkowskiej projekt ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach...