Rejestracja
pokaż/ukryj
Dostęp do informacji
pokaż/ukryj
Menu użytkownika
pokaż/ukryj
Katalog firm
pokaż/ukryj
Ostatnio dodane do bazy firm
pokaż/ukryj
Spalarnie odpadów producent
Wydarzenia

BRANŻOWY PRZEGLĄD TYGODNIOWY 13.04.2014:
  • nowela ustawy o odpadach w Senacie
  • KIO podtrzymuje wybór najtańszych ofert w warszawskim przetargu
  • Bydgoska ProNatura traci status RIPOKu
  • "Likwidacja przetargów nie jest przesądzona"
Raporty, analizy
Kryteria end-of-waste dla odpadów biodegradowalnych poddawanych obróbce biologicznej (kompost i fermentat). Propozycje techniczne”

end_of_waste.png
Projekty
Projekty rozporządzeń do ustawy o odpadach

Ministerstwo Środowiska skierowało do konsultacji społecznych projekty rozporządzeń w sprawie: 1) katalogu odpadów, 2) mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych , 3) listy rodzajów odpadów, które osoby fizyczne lub jednostki nie będące przedsiębiorcami mogą poddawać odzyskowi na potrzeby własne, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku, 4) projekt rozporządzenia w sprawie procesu odzysku R10...

Interpretacje
Informacja Depratamentu Gospodarki Odpadami Ministerstwa Środowiska
dotycząca sposobu dokumentowania odzysku i recyklingu odpadów po opakowaniach wielomateriałowych...
EDUKACJA EKOLOGICZNA
Czysta Gmina
czysta2.jpg
Nasi Partnerzy------------------
Śmieciowe przestępstwa, patologie i absurdy

Najnowsze wpisy:

Porażka ustawy śmieciowej. Śmieci w polskich lasach tylko przybywa

Augustów ma problem ze śmieciami

Śmieci przerosły strażników miejskich

Śmietnisko w Centrum Sulejówka

Góra śmieci przy stawie. Wandal zostawił swoje namiary

Mandat dla parafii

Z kamerą wśród śmieci

Wysypisko Zakrzówek wita. Tak źle jeszcze nie było

Potworny śmietnik w lesie kabackimAktualności

Warszawski przetarg śmieciowy na finiszu
Po wielu miesiącach warszawski przetarg śmieciowy zmierza do rozstrzygnięcia przez Krajową Izbę Odwoławczą. W ostatni wtorek strony postępowania zakończyły mowy końcowe...
Znamy termin naboru wniosków do Działania 2.1 Programu Infrastruktura i Środowisko
Od 28 kwietnia do 9 czerwca 2014 r. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz właściwy dla danego województwa Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej będzie przyjmować wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Działania 2.1 Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych, Programu Infrastruktura i Środowisko.
Wyjaśnienie biura prasowego Trybunału Konstytucyjnego
do artykułu "Rzeczpospolitej" z 10 marca 2014 r. pt. „Unijne prawo nie pomogło w Trybunale” i rozmowy z 11 marca 2014 r. „Pozbawiono nas szansy na publiczne zaprezentowanie wszystkich argumentów”


Nowy projekt ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
Grupa Posłów Sojuszu Lewicy Demokratycznej wniosła 17.03.2014 r. do laski marszałkowskiej projekt ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach...


Debata w Polskim Radiu
„Zamieniliśmy jedną patologię na drugą. Zdemotywowaliśmy mieszkańców wytwarzających odpady do wyrzucania ich do lasu, natomiast w to miejsce wprowadziliśmy mechanizm wyłaniania wykonawców, którzy zapewnią usługi po najniższej cenie..."


Ministerstwo Środowiska wyjaśnia
Odbiór odpadów od jednostek handlowych


Nowelizacja ustawy czystościowej
Przewodniczący Podkomisji stałej ds. monitorowania gospodarki odpadami, Poseł Tadeusz Arkit opublikował na swej stronie internetowej projekt ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i poinformował, że projekt ten trafi niebawem do Sejmu...